14 czerwca 1940 r. wyruszyli w grupie 728 więźniów w stronę dworca kolejowego.
Dokąd? Nie wiedzieli.

Zmierzali do miejsca, gdzie zdrowi i młodzi mieli prawo żyć nie dłużej niż trzy miesiące, a wyjście prowadziło tylko przez komin...
Do Konzentrationslager Auschwitz